Hàng Khối

Nhận hợp đồng vận chuyển ngắn và dài hạn với số lượng hàng hóa tính theo tấn và chuyến, vận chuyển toàn quốc và liên quốc gia: Việt Nam – Cambodia…

Thành phố TRÀ VINH

 • Địa chỉ: 52 Phú Hòa, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Tell: 0743. 862245 – 0743.867345
 • Fax: 0743. 867345
  Email: vantaihongnam.tv@gmail.com
 • Website: vantaihongnam.vn
 • Hotline: 0903925440 – 0949117888 – 0939450888

Thành phố HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 369 An Dương Vương, phường 10, quận 6, Tp.HCM
 • Tell: 083. 7551259 – 083.7550712
  Fax: 083. 7554404
 • Email: vantaihongnam.tv@gmail.com
 • Website: vantaihongnam.vn
 • Hotline: 0903925440 – 0949117888 – 0939450888