Cty Hồng Nam hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa tuyến TP. Hồ Chí Minh đi Trà Vinh. Giao hàng tận nơi tất cả các huyện tại Trà Vinh. Uy Tín, Chuyên Nghiệp, Tận tâm.