Doanh nghiệp Hồng Nam khai trương trạm cân ô tô 60 tấn

Doanh nghiệp Hồng Nam khai trương trạm cân ô tô 60 tấn phục vụ 24/24 tại ấp Bến Có, Châu Thành, Trà Vinh.