• Mr.Hưng 0903 925 440
  • Mr.Khanh 0939 450 888
  • Ms.Thi 0949 117 888

TRẠM CÂN

1-1
TRẠM CÂN

Doanh nghiệp Hồng Nam khai trương trạm cân Ô tô 60 tấn phục vụ 24/24 tại ấp Bến Có, Châu Thành, Trà vinh.