Dịch vụ trung gian giữa người mua và người bán. Nhận và giao tiền tức thì, thủ tục đơn giản, hỗ trợ hoạt động buôn bán của thương nhân tại TP.HCM và TRÀ VINH được thuận tiện.