Chuyển Tiền Nhanh

Dịch vụ trung gian giữa người mua và người bán. Nhận và giao tiền tức thì, thủ tục đơn giản, hỗ trợ hoạt động buôn bán của thương nhân tại TP.HCM và TRÀ VINH được thuận tiện.

Thành phố TRÀ VINH

 • Địa chỉ: 52 Phú Hòa, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Tell: 0743. 862245 – 0743.867345
 • Fax: 0743. 867345
  Email: vantaihongnam.tv@gmail.com
 • Website: vantaihongnam.vn
 • Hotline: 0903925440 – 0949117888 – 0939450888

Thành phố HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 369 An Dương Vương, phường 10, quận 6, Tp.HCM
 • Tell: 083. 7551259 – 083.7550712
  Fax: 083. 7554404
 • Email: vantaihongnam.tv@gmail.com
 • Website: vantaihongnam.vn
 • Hotline: 0903925440 – 0949117888 – 0939450888