Đội ngũ nhân viên trẻ trung, tháo vát, nhanh nhạy, thường xuyên nâng cao tay nghề, năng lực phục vụ và không ngừng cải tiến thái độ phục vụ khách hàng.