Nhận hợp đồng vận chuyển ngắn và dài hạn với số lượng hàng hóa tính theo tấn và chuyến, vận chuyển toàn quốc và liên quốc gia: Việt Nam – Cambodia…