Dịch vụ trung gian giữa người mua và người bán. Nhận và giao tiền trong vòng 5 phút, thủ tục đơn giản, hỗ trợ hoạt động buôn bán của thương nhân tại TP.HCM và TRÀ VINH được thuận tiện.